Henkinen voima


Henkiseen voimaansa tutustuminen,
suistaa horjuvat sielut raiteiltaan.