Olennainen asia


Se joka oivaltaa olennaisen,
Näkee selvemmin oikeat asiat.