Pysyvyys


Tuulet tulevat ja menevät,
mutta kallio värisee paikkallaan.