Vahvuutta ihmisessä


Vahvuutta on tunnustaa,
olevansa jossain asiassa heikko.