Ajatus elämästä


Tietoisuus elomme rajallisuudesta,
ei saa kaikkia miettimään huomista.