Sopiva taakka


Kantakoon ihminen,
sen verran tietoa ja taitoa,
kuin elämiseen tarvitsee.