Arvostus


Osata arvostaa sitä mitä jo on,
ennenkuin sen menettää lopullisesti.